MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2013 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 5590 
 
 Nazwa pozycji Data
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu 2013-12-27
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2013-12-20
Unieważnienie wyboru oferty 2013-12-20
Zawiadomienie o wyborze oferty 2013-12-09
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 2013-11-21
Zakup usług edukacyjnych 2013-11-12
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 2013-10-30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-10-09
Zakup i dostawa oleju opałowego 2013-10-02
Sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego 2013-09-24
Dostawa oleju opałowego 2013-09-23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-09-17
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-08-26
Remont dróg gminnych 2013-08-29
Dowóz uczniów do szkół 2013-08-09
Zakup i dostawa kruszywa do remontu drogi 2013-07-09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-06-26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-05-21
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Borowa 2013-04-30
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Gminy Borowa 2013-04-30
Remont obiektu oczyszczalni ścieków w Sadkowej Górze 2013-04-22
Zakup energii elektrycznej 2013-03-05