MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2014 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 21400 
 
 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o wyborze oferty 2014-12-12
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Borowa 2014-11-21
Dostawa oleju opałowego 2014-11-19
Zawiadomienie o wyborze oferty 2014-10-24
Zawiadomienie o wyborze oferty 2014-10-03
Remont parkingu przy Kościele Parafialnym Parafii Świętego Mikołaja Biskupa w miejscowości Borowa 2014-09-30
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych 2014-09-16
Zawiadomienie o wyborze oferty 2014-09-15
Remont drogi gminnej 2014-08-22
Zapytanie ofertowe 2014-07-31
Zapytanie ofertowe 2014-08-11
Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Borowa 2014-07-15
Zawiadomienie o wyborze oferty 2014-07-11
Remont oraz przebudowa istniejącego obiektu małej architektury 2014-07-07
Zawiadomienie o wyborze oferty 2014-07-07
Dostawa i montaż wyposażenia oddziałów przedszkolnych w ramach realizacji projektu „Stawiamy na innowacyjność dla najmłodszych” 2014-06-13
Montaż obiektów małej architektury (elementów placu zabaw) w miejscowości Borowa oraz dostosowanie pomieszczeń dla dzieci i personelu 2014-06-12
Wynajem lokalu użytkowego 2014-06-02
Zawiadomienie o wyborze oferty 2014-04-23
Sprzedaż nieruchomości 2014-04-14
Odwołanie przetargu 2014-04-08
Remont drogi gminnej 2014-03-31
Wynajem lokalu użytkowego 2014-03-15
Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Borowa 2014-02-03