MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2017 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 6043 
 
 Nazwa pozycji Data
Plan postępowań o udzielenie zamówień publiczych w gminie Borowa 2017-01-26
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Borowa 2017-02-10
Informacja o treści złożonych ofert 2017-02-28
Zawiadomienie o wyborze oferty 2017-03-17
Przebudowa dróg w centrum wsi Borowa – Etap I 2017-06-01
Informacja o treści złożonych ofert 2017-06-19
Zawiadomienie o wyborze oferty 2017-06-27
Dostawa oleju opałowego 2017-09-11
Dostawa oleju opałowego 2017-09-18
Informacja o treści złożonych ofert 2017-09-25
Zawiadomienie o wyborze oferty 2017-09-27
Informacja o treści złożonych ofert 2017-10-03
Zawiadomienie o wyborze oferty 2017-10-06