MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2011 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 13128 
 
 Nazwa pozycji Data
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-12-23
Sprzedaż kontenera mieszkalnego 2011-12-23
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011-11-25
Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Borowa 2011-11-23
Dostawa oleju opałowego 2011-10-12
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-10-12
Sprzedaż kontenera mieszkalnego 2011-10-10
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowa 2011-09-27
Remont mostu na rzece Stary Breń 2011-09-23
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-09-22
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-09-20
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowa 2011-09-20
Dowóz uczniów do szkół 2011-09-12
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-09-09
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-09-09
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-09-09
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-09-09
Dostawa oleju opałowego 2011-09-06
Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego 2011-08-22
Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego 2011-08-22
Remont mostu na rzece Stary Breń w miejscowości Gliny Małe 2011-08-19
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011-08-19
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011-08-19
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011-08-06
Sprzedaż kontenerów mieszkalnych 2011-08-06
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-07-19
Sprzedaż złomu 2011-07-07
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-07-07
Dostawa lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP 2011-06-28
Sprzedaż złomu 2011-06-28
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowa 2011-05-26
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowa 2011-05-26
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-05-19
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-05-18
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-05-18
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-05-18
Zmiana w ogłoszeniu i SIWZ zamówienia: Zmiana w ogłoszeniu i SIWZ zamówienia: Remont obiektu Ośrodka Zdrowia w Górkach 2011-05-10
Zmiana w ogłoszeniu i SIWZ zamówienia: Remont obiektu Ośrodka Zdrowia w Borowej 2011-05-10
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Borowa - odpowiedzi na zapytania, uzupełnione przedmiary robót 2011-05-06
Zmiana w ogłoszeniu i SIWZ zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Borowa 2011-05-02
Remont obiektu Ośrodka Zdrowia w Borowej 2011-04-28
Remont obiektu Ośrodka Zdrowia w Górkach 2011-04-28
Remont drogi gminnej 2011-04-28
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Borowa 2011-04-20
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-04-08
Sprzedaż nieruchomości 2011-04-08
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011-04-01
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-03-24
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowa 2011-03-16
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowa 2011-03-16
Przebudowa drogi gminnej 2011-02-22
Zawiadomienie o wyborze oferty 2011-02-09
Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej 2011-01-11