MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    2012 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 3532 
 
 Nazwa pozycji Data
Roczny Program Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi 2012-12-28
Ogłoszenie o konsultacjach 2012-10-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2012-10-30
Informacja o wywieszonych wykazach 2012-09-27
Projekt II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2012-09-24
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa 2012-09-17
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego 2012-08-31
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego 2012-07-31
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2012-06-26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2012-06-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-06-05
Decyzja w sprawie przydatności wody do spożycia 2012-05-25
Nabór wniosków na wsparcie rozwoju sportu w gminie Borowa w roku 2012 2012-03-21
Informacja o wywieszeniu wykazu 2012-03-19
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borowa 2012-02-07