MENU
WŁADZE
Wójt
Urząd Gminy
Rada Gminy
Oświadczenia majątkowe
Za 2016 r.
Za 2015 r.
Za 2014 r.
Za 2013 r.
Za 2012 r.
Za 2011 r.
Za 2010 r.
Za 2009 r.
Za 2008 r.
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    Za 2008 r.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Art. 24i.1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

 
Załączniki:

 1. Władysław Błażejowski
 2. Mieczysław Wiącek
 3. Czesław Rogóż
 4. Wiesław Kozdęba
 5. Marta Gaździak
 6. Bogusław Gaździak
 7. Stanisław Wojtusiak
 8. Robert Myjak
 9. Renata Raimbaev
 10. Antonina Miraś oświadczenie z dnia 30-04-2009 r.
 11. Antonina Miraś oświadczenie z dnia 01-09-2009 r.
 12. Alina Rucka
 13. Magdalena Skop
 14. Maria Sroka
 15. Lucyna Burczy
 16. Katarzyna Taran
 17. Beata Zakręcka
 18. Barbara Magdziak
 19. Krystyna Polak
 20. Kazimiera Smoleń
 21. Danuta Żelazko
 22. Barbara Trzpis
 23. Janusz Piątkowski
 24. Stanisława Jadwiga Bujak
 25. Justyna Gudz
 26. Władysław Kliś
 27. Józef Kusek
 28. Tadeusz Miłoś
 29. Zdzisław Moryto
 30. Alicja Zofia Pazdro
 31. Zbigniew Mateusz Pezda
 32. Fryderyk Mikołaj Sapała
 33. Ryszard Sapała
 34. Kazimierz Smoleń
 35. Kazimierz Zych