MENU
WŁADZE
Wójt
Urząd Gminy
Rada Gminy
Oświadczenia majątkowe
Za 2016 r.
Za 2015 r.
Za 2014 r.
Za 2013 r.
Za 2012 r.
Za 2011 r.
Za 2010 r.
Za 2009 r.
Za 2008 r.
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    Za 2009 r.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Art. 24i.1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

 
Załączniki:

 1. Władysław Błażejowski
 2. Mieczysław Wiącek
 3. Czesław Rogóż
 4. Wiesław Kozdęba
 5. Marta Gaździak
 6. Bogusław Gaździak
 7. Stanisław Wojtusiak
 8. Robert Myjak
 9. Renata Raimbaev
 10. Alina Rucka
 11. Magdalena Skop
 12. Maria Sroka
 13. Barbara Stachura
 14. Lucyna Burczy
 15. Katarzyna Taran
 16. Beata Zakręcka
 17. Barbara Magdziak
 18. Krystyna Polak
 19. Kazimiera Smoleń
 20. Danuta Żelazko
 21. Barbara Trzpis
 22. Janusz Piątkowski
 23. Stanisława Jadwiga Bujak
 24. Justyna Gudz
 25. Władysław Kliś
 26. Józef Kusek
 27. Tadeusz Miłoś
 28. Zdzisław Moryto
 29. Alicja Zofia Pazdro
 30. Zbigniew Mateusz Pezda
 31. Fryderyk Mikołaj Sapała
 32. Ryszard Sapała
 33. Kazimierz Smoleń
 34. Kazimierz Zych