MENU
WŁADZE
Wójt
Urząd Gminy
Rada Gminy
Oświadczenia majątkowe
Za 2016 r.
Za 2015 r.
Za 2014 r.
Za 2013 r.
Za 2012 r.
Za 2011 r.
Za 2010 r.
Za 2009 r.
Za 2008 r.
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    Za 2010 r.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Art. 24i.1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

 
Załączniki:

 1. Władysław Błażejowski
 2. Mieczysław Wiącek
 3. Czesław Rogóż
 4. Wiesław Kozdęba
 5. Marta Gaździak
 6. Bogusław Gaździak
 7. Stanisław Wojtusiak
 8. Robert Myjak
 9. Renata Raimbaev
 10. Alina Rucka
 11. Magdalena Skop
 12. Maria Sroka
 13. Barbara Stachura
 14. Lucyna Burczy
 15. Katarzyna Taran
 16. Beata Zakręcka
 17. Barbara Magdziak
 18. Krystyna Polak
 19. Kazimiera Smoleń
 20. Danuta Żelazko
 21. Stanisława Jadwiga Bujak
 22. Zbigniew Mateusz Pezda
 23. Stanisław Jan Ćwięka
 24. Justyna Gudz
 25. Andrzej Józef Jarosz
 26. Józef Kusek
 27. Magdalena Krystyna Kuzara
 28. Józef Michalak
 29. Zdzisław Moryto
 30. Fryderyk Mikołaj Sapała
 31. Ryszard Sapała
 32. Krzysztof Serafin
 33. Kazimierz Smoleń
 34. Marian Jan Taran
 35. Władysław Błażejowski koniec kadencji
 36. Mieczysław Wiącek koniec kadencji
 37. Barbara Trzpis koniec kadencji
 38. Janusz Piątkowski koniec kadencji
 39. Stanisława Jadwiga Bujak koniec kadencji
 40. Justyna Gudz koniec kadencji
 41. Władysław Kliś koniec kadencji
 42. Józef Kusek koniec kadencji
 43. Tadeusz Miłoś koniec kadencji
 44. Zdzisław Moryto koniec kadencji
 45. Alicja Zofia Pazdro koniec kadencji
 46. Zbigniew Mateusz Pezda koniec kadencji
 47. Fryderyk Mikołaj Sapała koniec kadencji
 48. Ryszard Sapała koniec kadencji
 49. Kazimierz Smoleń koniec kadencji
 50. Kazimierz Zych koniec kadencji