MENU
WŁADZE
Wójt
Urząd Gminy
Rada Gminy
Oświadczenia majątkowe
Za 2016 r.
Za 2015 r.
Za 2014 r.
Za 2013 r.
Za 2012 r.
Za 2011 r.
Za 2010 r.
Za 2009 r.
Za 2008 r.
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    Za 2012 r.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Art. 24i.1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

 
Załączniki:

 1. Władysław Błażejowski
 2. Mieczysław Wiącek
 3. Czesław Rogóż
 4. Wiesław Kozdęba
 5. Lucyna Burczy
 6. Bogusław Gaździak
 7. Marta Gaździak
 8. Barbara Magdziak
 9. Robert Myjak
 10. Krystyna Polak
 11. Renata Raimbaev
 12. Alina Rucka
 13. Magdalena Skop
 14. Kazimiera Smoleń
 15. Maria Sroka
 16. Barbara Stachura
 17. Katarzyna Taran
 18. Stanisław Wojtusiak
 19. Beata Zakręcka
 20. Danuta Żelazko
 21. Stanisława Jadwiga Bujak
 22. Zbigniew Mateusz Pezda
 23. Bernadeta Maria Biesiadecka
 24. Stanisław Jan Ćwięka
 25. Andrzej Józef Jarosz
 26. Józef Kusek
 27. Magdalena Krystyna Kuzara
 28. Józef Michalak
 29. Zdzisław Moryto
 30. Fryderyk Mikołaj Sapała
 31. Ryszard Sapała
 32. Krzysztof Serafin
 33. Kazimierz Smoleń
 34. Marian Jan Taran