MENU
WŁADZE
Wójt
Urząd Gminy
Rada Gminy
Oświadczenia majątkowe
Za 2016 r.
Za 2015 r.
Za 2014 r.
Za 2013 r.
Za 2012 r.
Za 2011 r.
Za 2010 r.
Za 2009 r.
Za 2008 r.
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    Za 2013 r.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Art. 24i.1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.
 
Załączniki:

 1. Władysław Błażejowski
 2. Mieczysław Wiącek
 3. Czesław Rogóż
 4. Wiesław Kozdęba
 5. Lucyna Burczy
 6. Bogusław Gaździak
 7. Marta Gaździak
 8. Barbara Magdziak
 9. Robert Myjak
 10. Renata Raimbaev
 11. Alina Rucka
 12. Magdalena Skop
 13. Kazimiera Smoleń
 14. Maria Sroka
 15. Barbara Stachura
 16. Katarzyna Taran
 17. Stanisław Wojtusiak
 18. Beata Zakręcka
 19. Stanisława Jadwiga Bujak
 20. Zbigniew Mateusz Pezda
 21. Bernadeta Maria Biesiadecka
 22. Stanisław Jan Ćwięka
 23. Andrzej Józef Jarosz
 24. Józef Kusek
 25. Magdalena Krystyna Kuzara
 26. Józef Michalak
 27. Zdzisław Moryto
 28. Fryderyk Mikołaj Sapała
 29. Ryszard Sapała
 30. Krzysztof Serafin
 31. Kazimierz Smoleń
 32. Marian Jan Taran