MENU
WŁADZE
Wójt
Urząd Gminy
Rada Gminy
Oświadczenia majątkowe
Za 2016 r.
Za 2015 r.
Za 2014 r.
Za 2013 r.
Za 2012 r.
Za 2011 r.
Za 2010 r.
Za 2009 r.
Za 2008 r.
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    Za 2015 r.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Art. 24i.1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.
 
Załączniki:

 1. Marian Jan Taran
 2. Augustyn Basztura
 3. Andrzej Robert Karwacki
 4. Józef Stanisław Kazimierski
 5. Władysław Kliś
 6. Józef Kusek
 7. Andrzej Jan Magdziak
 8. Henryk Maj
 9. Józef Michalak
 10. Zdzisław Moryto
 11. Michał Kazimierz Opałacz
 12. Zbigniew Mateusz Pezda
 13. Fryderyk Mikołaj Sapała
 14. Ryszard Sapała
 15. Sebastian Janusz Stachowicz
 16. Władysław Błażejowski
 17. Czesław Rogóż
 18. Wiesław Kozdęba
 19. Bogusław Gaździak
 20. Marta Gaździak
 21. Monika Jagusiak
 22. Barbara Magdziak
 23. Robert Myjak
 24. Renata Raimbaev
 25. Alina Rucka
 26. Magdalena Skop
 27. Kazimiera Smoleń
 28. Maria Sroka
 29. Barbara Stachura
 30. Katarzyna Taran
 31. Stanisław Wojtusiak
 32. Beata Zakręcka