MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
 
Grupa: NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
Nazwa pozycji Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Opis Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie
Data publikacji 2016-11-09
 
Załączniki:

 1. Plik pdf - 876 kB

Osoba, która stworzyła pozycje:   Osoba Nieznana 
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr inż. Bogusław Gaździak