MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  494171 
WŁADZE Wójt 9180 
WŁADZE Urząd Gminy 174 
WŁADZE Rada Gminy 7132 
WŁADZE Oświadczenia majątkowe 9513 
GMINA Statut 3731 
GMINA Strategia rozwoju 3406 
GMINA Budżet 4261 
GMINA Sprawozdania 1090 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3258 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 1872 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 1594 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 1778 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Publiczne Gimnazjum w Pławie 1496 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Borowej 1415 
WYBORY I REFERENDA Nowy podział gminy na okręgi wyborcze 1012 
WYBORY I REFERENDA 2015 r. 1050 
WYBORY I REFERENDA 2014 r. 1716 
WYBORY I REFERENDA 2013 r. 735 
WYBORY I REFERENDA 2012 r. 1177 
WYBORY I REFERENDA 2011 r. 1112 
WYBORY I REFERENDA 2010 r. 2761 
WYBORY I REFERENDA Archiwum 2061 
PRAWO GMINNE Uchwały Rady Gminy 1891 
PRZETARGI 2017 r. 4424 
PRZETARGI 2016 r. 8573 
PRZETARGI 2015 r. 10403 
PRZETARGI 2014 r. 21355 
PRZETARGI 2013 r. 5551 
PRZETARGI 2012 r. 7875 
PRZETARGI 2011 r. 13082 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2017 r. 4562 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2017 r. 214 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 r. 783 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2015 r. 1193 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2014 r. 1653 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2013 r. 1807 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2012 r. 1044 
OCHRONA ŚRODOWISKA Informacje o środowisku 2432 
OCHRONA ŚRODOWISKA Program usuwania wyrobów azbestowych 656 
OCHRONA ŚRODOWISKA Wycinka drzew 16 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Rejestr odbioru odpadów komunalnych 1332 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Terminy wywozu odpadów 825 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Druki 593 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Uchwały dotyczące odpadów 729 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Analizy 223 
EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencja zabytków 517 
EWIDENCJE I REJESTRY Rejestr Instytucji Kultury 447 
OGŁOSZENIA 2017 r. 4928 
OGŁOSZENIA 2016 r. 8766 
OGŁOSZENIA 2015 r. 10344 
OGŁOSZENIA 2014 r. 3253 
OGŁOSZENIA 2013 r. 2905 
OGŁOSZENIA 2012 r. 3478 
DRUKI Podatki 3184 
DRUKI Zwrot akcyzy 2642 
DRUKI Działalność regulowana 952 
DRUKI Usuwanie drzew 847 
DRUKI Warunki zabudowy 654