MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  513261 
WŁADZE Wójt 9361 
WŁADZE Urząd Gminy 174 
WŁADZE Rada Gminy 7247 
WŁADZE Oświadczenia majątkowe 9732 
GMINA Statut 3792 
GMINA Strategia rozwoju 3478 
GMINA Budżet 4328 
GMINA Sprawozdania 1148 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3560 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 2105 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 1746 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 1860 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Borowej 1505 
WYBORY I REFERENDA Nowy podział gminy na okręgi wyborcze 1065 
WYBORY I REFERENDA 2015 r. 1096 
WYBORY I REFERENDA 2014 r. 1763 
WYBORY I REFERENDA 2013 r. 779 
WYBORY I REFERENDA 2012 r. 1209 
WYBORY I REFERENDA 2011 r. 1147 
WYBORY I REFERENDA 2010 r. 2802 
WYBORY I REFERENDA Archiwum 2104 
PRAWO GMINNE Uchwały Rady Gminy 2043 
PRZETARGI 2017 r. 6043 
PRZETARGI 2016 r. 9417 
PRZETARGI 2015 r. 10960 
PRZETARGI 2014 r. 21400 
PRZETARGI 2013 r. 5590 
PRZETARGI 2012 r. 7922 
PRZETARGI 2011 r. 13128 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2017 r. 10196 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2017 r. 412 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 r. 853 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2015 r. 1235 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2014 r. 1699 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2013 r. 1863 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2012 r. 1085 
OCHRONA ŚRODOWISKA Informacje o środowisku 2485 
OCHRONA ŚRODOWISKA Program usuwania wyrobów azbestowych 707 
OCHRONA ŚRODOWISKA Wycinka drzew 66 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Rejestr odbioru odpadów komunalnych 1382 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Terminy wywozu odpadów 875 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Druki 645 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Uchwały dotyczące odpadów 783 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Analizy 271 
EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencja zabytków 565 
EWIDENCJE I REJESTRY Rejestr Instytucji Kultury 489 
OGŁOSZENIA 2017 r. 5783 
OGŁOSZENIA 2016 r. 9562 
OGŁOSZENIA 2015 r. 10857 
OGŁOSZENIA 2014 r. 3317 
OGŁOSZENIA 2013 r. 2960 
OGŁOSZENIA 2012 r. 3532 
DRUKI Podatki 3253 
DRUKI Zwrot akcyzy 2698 
DRUKI Działalność regulowana 1006 
DRUKI Usuwanie drzew 908 
DRUKI Warunki zabudowy 718