MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  504967 
WŁADZE Wójt 9275 
WŁADZE Urząd Gminy 174 
WŁADZE Rada Gminy 7198 
WŁADZE Oświadczenia majątkowe 9657 
GMINA Statut 3764 
GMINA Strategia rozwoju 3446 
GMINA Budżet 4294 
GMINA Sprawozdania 1123 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3431 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 2015 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 1671 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 1824 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Borowej 1470 
WYBORY I REFERENDA Nowy podział gminy na okręgi wyborcze 1044 
WYBORY I REFERENDA 2015 r. 1075 
WYBORY I REFERENDA 2014 r. 1739 
WYBORY I REFERENDA 2013 r. 758 
WYBORY I REFERENDA 2012 r. 1195 
WYBORY I REFERENDA 2011 r. 1132 
WYBORY I REFERENDA 2010 r. 2783 
WYBORY I REFERENDA Archiwum 2087 
PRAWO GMINNE Uchwały Rady Gminy 1947 
PRZETARGI 2017 r. 5435 
PRZETARGI 2016 r. 9151 
PRZETARGI 2015 r. 10725 
PRZETARGI 2014 r. 21382 
PRZETARGI 2013 r. 5571 
PRZETARGI 2012 r. 7901 
PRZETARGI 2011 r. 13112 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2017 r. 7517 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2017 r. 274 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 r. 820 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2015 r. 1219 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2014 r. 1683 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2013 r. 1845 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2012 r. 1063 
OCHRONA ŚRODOWISKA Informacje o środowisku 2462 
OCHRONA ŚRODOWISKA Program usuwania wyrobów azbestowych 688 
OCHRONA ŚRODOWISKA Wycinka drzew 45 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Rejestr odbioru odpadów komunalnych 1365 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Terminy wywozu odpadów 859 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Druki 629 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Uchwały dotyczące odpadów 766 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Analizy 259 
EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencja zabytków 551 
EWIDENCJE I REJESTRY Rejestr Instytucji Kultury 477 
OGŁOSZENIA 2017 r. 5451 
OGŁOSZENIA 2016 r. 9239 
OGŁOSZENIA 2015 r. 10606 
OGŁOSZENIA 2014 r. 3291 
OGŁOSZENIA 2013 r. 2933 
OGŁOSZENIA 2012 r. 3507 
DRUKI Podatki 3222 
DRUKI Zwrot akcyzy 2674 
DRUKI Działalność regulowana 981 
DRUKI Usuwanie drzew 876 
DRUKI Warunki zabudowy 689