MENU
WŁADZE
GMINA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA
WYBORY I REFERENDA
PRAWO GMINNE
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
EWIDENCJE I REJESTRY
OGŁOSZENIA
DRUKI
STATYSTYKA
SZUKAJ
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  485969 
WŁADZE Wójt 9084 
WŁADZE Urząd Gminy 174 
WŁADZE Rada Gminy 7080 
WŁADZE Oświadczenia majątkowe 9390 
GMINA Statut 3698 
GMINA Strategia rozwoju 3380 
GMINA Budżet 4240 
GMINA Sprawozdania 1063 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3082 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 1768 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna 1530 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 1737 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Publiczne Gimnazjum w Pławie 1423 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Borowej 1369 
WYBORY I REFERENDA Nowy podział gminy na okręgi wyborcze 988 
WYBORY I REFERENDA 2015 r. 1022 
WYBORY I REFERENDA 2014 r. 1688 
WYBORY I REFERENDA 2013 r. 706 
WYBORY I REFERENDA 2012 r. 1153 
WYBORY I REFERENDA 2011 r. 1089 
WYBORY I REFERENDA 2010 r. 2735 
WYBORY I REFERENDA Archiwum 2033 
PRAWO GMINNE Uchwały Rady Gminy 1845 
PRZETARGI 2017 r. 3359 
PRZETARGI 2016 r. 8274 
PRZETARGI 2015 r. 9895 
PRZETARGI 2014 r. 21328 
PRZETARGI 2013 r. 5522 
PRZETARGI 2012 r. 7854 
PRZETARGI 2011 r. 13059 
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2017 r. 2733 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2017 r. 147 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 r. 765 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2015 r. 1170 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2014 r. 1632 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2013 r. 1785 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2012 r. 1021 
OCHRONA ŚRODOWISKA Informacje o środowisku 2409 
OCHRONA ŚRODOWISKA Program usuwania wyrobów azbestowych 619 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Rejestr odbioru odpadów komunalnych 1311 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Terminy wywozu odpadów 799 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Druki 577 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Uchwały dotyczące odpadów 709 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Analizy 204 
EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencja zabytków 503 
EWIDENCJE I REJESTRY Rejestr Instytucji Kultury 430 
OGŁOSZENIA 2017 r. 3963 
OGŁOSZENIA 2016 r. 8735 
OGŁOSZENIA 2015 r. 10098 
OGŁOSZENIA 2014 r. 3228 
OGŁOSZENIA 2013 r. 2879 
OGŁOSZENIA 2012 r. 3454 
DRUKI Podatki 3159 
DRUKI Zwrot akcyzy 2611 
DRUKI Działalność regulowana 928 
DRUKI Usuwanie drzew 820 
DRUKI Warunki zabudowy 627